باید در تولید اخبار با صداقت رفتار کنیم

رئیس کمیته امداد امام خمینی(ره) گفت:ما باید در تولید اخبار با صداقت رفتار کنیم و الگوی دیگران باشیم.

آخرین اخبار گیشه