تعداد دانشمندان علوم پزشکی برتر کشور به 683 نفر افزایش یافته است

معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت با حضور در جلسه هیات رئیسه دانشگاه علوم پزشکی تبریز گفت: تعداد دانشمندان علوم پزشکی برتر کشور به 683 نفر افزایش یافته است.

آخرین اخبار گیشه