دولت‌ها سطحی و کوته‌نگرانه فقط ژست توسعه‌خواهی و حمایت از بخش خصوصی می‌گیرند

رئیس اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه در سه دهه گذشته تصمیم صحیحی برای اقتصاد ایران گرفته نشده است، گفت: دولت‌ها طی این مدت به جای اقدامات واقعی، صرفا ژست‌های توسعه‌خواهی و حمایت از بخش خصوصی را گرفته‌اند.

آخرین اخبار گیشه