۶ ماه است تاکسیرانی برای معرفی هیأت عامل معطل شورای شهر مانده است

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران با اشاره به اینکه موفقیت یا شکست شهرداری، موفقیت و شکست شورای شهر است، گفت: ۶ ماه تاکسیرانی معطل مانده تا اعضای اصلی هیأت عامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی را معرفی کنند.

آخرین اخبار گیشه