خرید تضمینی گندم از مرز ۹ میلیون تن گذشت/ پرداخت ۷ هزار میلیارد تومان به گندمگاران

مدیرکل خرید داخلی شرکت بازرگانی دولتی ایران گفت: تا پایان وقت دیروز ۹ میلیون و ۱۰۰ هزار تن گندم از سراسر کشور خریداری شده و ۶۰ درصد پول گندمکاران پرداخت شده است.

آخرین اخبار گیشه