حمایت همه جانبه بسیج از تولیدکنندگان دارو و تجهیزات پزشکی

رئیس بسیج جامعه پزشکی گفت: با تمام توان و استفاده از همه امکانات سازمان بسیج به تولیدکنندگان داخلی در حوزه دارو و تجهیزات پزشکی کمک خواهیم کرد.

آخرین اخبار گیشه