قیمت مناسب و فوری طراحی سایت

1300میلیارد تومان زیان بانک دی به‌جای اعلام به حسابرسی، تصویب شده است

رئیس هیئت تحقیق و تفحص از بنیاد شهید گفت: مجمع بانک دی به جای اینکه 1300 میلیارد تومان زیان بانک را به حسابرسی ویژه اعلام کند، آن را امضا و تصویب کرده است.

آخرین اخبار گیشه