با خروج آمریکا از برجام چه باید کرد؟

اکنون زمان یکپارچگی و انسجام در مقابل دشمن است جهت اصلی کشور مقاومت در برابر توطئه های آمریکاست و روش آن تقویت تولید ملی و اشتغال و تسهیل در معیشت مردم است.

آخرین اخبار گیشه