مجلس از نحوه واگذاری هلدینگ پتروشیمی باختر تفحص می‌کند

مجلس در نشست علنی امروز با تقاضای تحقیق و تفحص از نحوه واگذاری هلدینگ پتروشیمی باختر به بخش خصوصی موافقت کرد.

آخرین اخبار گیشه