ضوابط تأیید اعتبارنامه نمایندگان تصویب شد

نمایندگان مجلس به منظور تأمین نظر شورای نگهبان ضوابط تأیید اعتبارنامه نمایندگان را تعیین و تصویب کردند.

آخرین اخبار گیشه