بررسی نخستین سیاست‌های ارزی در نشست مشترک با رئیس جدید بانک مرکزی

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس از برگزاری نخستین نشست مشترک درباره بررسی سیاست‌های ارزی با حضور رئیس جدید بانک مرکزی خبر داد.

آخرین اخبار گیشه