مردان حق و فضيلت در قتلگاه‌ها و گوشۀ زندان‌ها پيروز و سربلندند

نامش برير است؛ شروع می‏كند به شوخی‌ و مطایبه‌ و خنديدن. آن ديگری می‏گويد آخر برادر! حالا چه وقت شوخی و خنده است؟ در پاسخ می‌گوید، برادر عزيز! كسانی كه با من از جوانی زندگی كرده‌اند می‌دانند كه من در جوانی‏‌هايم هم اهل شوخی و مزاح نبودم ولی می‏دانی چرا اين قدر بانشاطم و می‏ خندم؟ چون می ‏دانم ميان من و سعادت و جاودانی فقط يك فاصله هست آن هم كشته‌شدن. كشته شدن همان و رسيدن به سعادت جاودانی همان! چرا نخندم؟

آخرین اخبار گیشه