چقدر قدرت خرید مردم نسبت به ابتدای سال کاهش یافته است؟

با آغاز سال جاری و افزایش چشمگیر قیمت ارزهای خارجی به خصوص دلار، قیمت کالاها نیز رشد چشمگیری یافت و این افزایش قیمت کالاهای مختلف منجر به کاهش قدرت خرید مردم شد. این کاهش قدرت خرید به خصوص برای کسانی که دارای حقوق ثابت بودند، ملموس تر بوده است. حالا می خواهیم به این پرسش پاسخ دهیم که در مدت هفت ماه گذشته چقدر از قدرت خرید مردم کاسته شده است؟

آخرین اخبار گیشه