تشکیل وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در سایه و صدور مجوزهای مجزا؟

بیانیه کارگردانان سینمای ایران با سکوت مدیران سینمایی همراه شده و این ابهام را به وجود آورده که یا آنها با دخالت سایر دستگاه‌ها در حوزه اجرایی مشکلی ندارد و یا قصد ندارند در واپسین هفته‌های مدیریت بر سینما، تنشی میان خود و گروهی از مدیران سایر دستگاه‌ها به وجود بیاورند و چشم‌شان را بر روی این مسائل بسته‌اند!

آخرین اخبار گیشه