فردای تاریک کهگیلویه و بویراحمد با مرگ قریب الوقوع «بشار»

در میان سرچشمه‌های رود بزرگ کارون که حیات و ممات جنوب غرب کشور و میلیون‌ها شهروند ساکن در این منطقه به آن وابسته است، حال روز رود بشار به مراتب اسفناک‌تر به نظر می‌رسد؛ رود بزرگ و زیبایی که علی رغم موقعیت جغرافیایی مطلوب و منابع آب قابل تأمل، اسیر سوء مدیریت ضعیف متولیان آب کشور است و تا نابودی کامل فاصله چندانی ندارد.

آخرین اخبار گیشه