چرا حسین انتظامی سرپرست سازمان سینمایی شد و نه رئیس سازمان؟!

وزیر فرهنگ و ارشاد مهم ترین انتصاب مورد انتظار در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را انجام داد و طی حکمی حسین انتظامی را به عنوان سرپرست سازمان سینمایی منصوب کرد.

آخرین اخبار گیشه