ساخت و ساز در «اراج» قانونی نیست، اما شورا تنها موفق به توقف کار شده نه بیشتر!

باغی که قرار است سازه‌ای بزرگ در آن جاخوش کند و این اتفاق با تکیه به مصوبه‌ای در شورا‌های قبلی شهر رخ خواهد داد که حالا باطل شده، اما آثارش به این زودی‌ها از بین نخواهد رفت، چراکه ظاهرا در ابطال مصوبه برج-باغ، مجوز‌های صادر شده بر اساس آن مدنظر قرار نگرفته‌اند و باطل نشده‌اند.

آخرین اخبار گیشه