کل بدهی این باشگاه در حال حاضر 4 میلیارد تومان است اگر چه یکی از دوستان من به نام میرابی تصمیم داشت باشگاه را بخرد ولی خود آقای عباسی این موضوع را قبول نکرد.

آخرین اخبار گیشه