جواد خیابانی مجری و گزارشگر قدیمی فوتبال تلویزیون چند روز پیش به دلیل زمین خوردن دچار آسیب دیدگی و مشکل شد و به همین دلیل برای عمل جراحی سخت به بیمارستان می رود. خیابانی اولین عمل جراحی اش را با موفقیت سپری کرد. دومین عمل او جمعه انجام می شود و از مردم خواسته دعایش کنند.

آخرین اخبار گیشه