جرارد پیکه و لوئیس سوارز اخطاری های بارسلونا مقابل لگانس بودند که به خصوص برای پیکه این اتفاق گران تمام شد.

آخرین اخبار گیشه