شارلروا در حضور ثابت ستاره ایرانی خود مقابل کلوب بروژ قرار می‌گیرد.

آخرین اخبار گیشه