کریستیانو رونالدو امشب با تصمیم فنی زیدان برابر لگانس به میدان نخواهد رفت.

آخرین اخبار گیشه