نشریه مارکا مدعی شد که اختلاف میان بازیکنان بارسلونا، بین بازیکنانی که والورده به آنها اعتماد دارد و آنهایی که نتوانسته اند اعتمادش را جلب کنند به وجود آمده است.

آخرین اخبار گیشه