دبیر فدراسیون بسکتبال درباره لیست تیم ملى در بازى با قزاقستان توضیحاتى ارائه کرد.

آخرین اخبار گیشه