معمولا رسم است که به پیش از شروع یک بازی مهم فوتبال، کاپیتان های دو تیم هدایایی به رسم یادبود به یکدیگر بدهند.

آخرین اخبار گیشه