ستاره های رئال پس از تمرین امروز، پاسخگوی سوالات خبرنگاران متعدد حاضر در کمپ والدبباس شدند.

آخرین اخبار گیشه