هروه رنار سرمربی تیم ملی مراکش با حضور در یک برنامه تلویزیونی توضیحاتی نسبت به شیوه بازی شیرهای اطلس ارائه داد.

آخرین اخبار گیشه