با وجود تمام گمانه زنی هایی که پیرامون جدایی گلزن ایرانی از المپیاکوس به گوش می رسید روزنامه مطرح آتن از ماندن و جنگیدن این بازیکن برای جایگاه ثابت خبر داد.

آخرین اخبار گیشه