جولن لوپتگی از نمایش تیمش در بازی امشب برابر رم رضایت کامل دارد.

آخرین اخبار گیشه