تیری آنری، سرمربی جدید موناکو، در اولین کنفرانس مطبوعاتی اش با مشکل عجیبی مواجه شد.

آخرین اخبار گیشه