شناگر شش طلائه ایران در مسابقات پاراآسیایی در تمرین پرسپولیس حضور یافت.

آخرین اخبار گیشه