کنفراس خبری ویژه‌ی مدیران ارشد بایرن مونیخ که دیروز به شکلی غیرمنتظره با دعوت از اهالی رسانه برگزار شد به محلی برای اعلام جنگ مدیریت ارشد این باشگاه به رسانه‌های آلمانی تبدیل شد.

آخرین اخبار گیشه