نابغه کشتی ایران با سخت ترین قرعه ممکن روبه رو شده در گام نخست یک فینال زودرس را برابر حریف آمریکایی برگزار می کند.

آخرین اخبار گیشه