ماتیاس بیسکای، دستیار مارسلو گایاردو که شب گذشته روی نیمکت ریورپلاته نشست، مدعی شد که مامورین امنیتی، مثل اف بی آی مانع ارتباط آنها با گایاردو شده بودند.

آخرین اخبار گیشه