باز هم کری خوانی فوتبالی جان یک هوادار را این بار در اردبیل در ایران گرفت تا دو خانواده دیگر هم درگیر موضوعی شوند که می‌شد، رخ ندهد.

آخرین اخبار گیشه