دنی سبایوس در مصاحبه با ال چیرینگیتو فاش ساخت که فصل گذشته به صورت جدی به جدایی از رئال فکر کرده است.

آخرین اخبار گیشه