تمرینات باشگاه پرتغالی اسپورتینگ برای اولین بار زیر نظر علیرضا ربانی و در کمپ این باشگاه انجام شد.

آخرین اخبار گیشه