کلادیو لوتیتو، مالک باشگاه لاتزیو اعلام کرد که تنها در صورتی که پیشنهادی تاریخی برای ساویچ دریافت شود، راضی به فروش او خواهند شد.

آخرین اخبار گیشه