ملی پوشان فوتبال ایران یک سال پس از رویارویی در هلند، امروز در دیداری تدارکاتی به مصاف یکدیگر می روند.

آخرین اخبار گیشه