متاسفانه در بسیاری از موارد نیز برخی همکاران ما در مجلس فشارهایی را به سازمان محیط زیست وارد می‌کنند تا به خواسته‌ها و تمایلات‌شان برسند.

آخرین اخبار گیشه