قیمت مناسب و فوری طراحی سایت

چینش تیم اقتصادی کابینه دوازدهم زیر ذره بین است

محمدرضا پورابراهیمی نقطه ضعف کابینه یازدهم را عدم انسجام تیم اقتصادی خواند و گفت: دولت باید بخش اقتصادی کابینه را به نحوی چینش نماید که انسجام تیمی بین آنها به صورت کامل وجود داشته باشد.

آخرین اخبار گیشه