قیمت مناسب و فوری طراحی سایت

دستاوردهای چشمگیر در سایه روحیه و انگیزه انقلابی

در شرایط کنونی در کشور درگیر جنگ سخت نیستیم، ولی بدخواهان از طریق جنگ نرم می‌کوشند تا با کمک وادادگان داخلی به تضعیف باورهای اسلامی و انگیزه‌های انقلابی و در نهایت استحاله نظام بپردازند.

آخرین اخبار گیشه