قیمت مناسب و فوری طراحی سایت

قصد ترامپ حفظ برجام همراه با فشار بر ایران است

دیپلمات پیشین آمریکا گفت: ترامپ به «عدم پایبندی» ایران رای داد آن هم به صورت حداقلی. شاید چون با چنین اقدامی می‌خواهد بگوید با وجود اینکه ایران به تعهداتش عمل کرده نمی‌خواهم زیر بار تایید برجام بروم.

آخرین اخبار گیشه