قیمت مناسب و فوری طراحی سایت

کاتسا باعث فراگیر شدن تحریم‌ها در اقتصاد کشور می‌شود

یک کارشناس اقتصادی گفت: باید پیمان‌های دوجانبه پولی بسته شود تا تحریم دور بخورد. ما با بستن پیمان‌های دوجانبه و چندجانبه می‌توانیم این تحریم‌ها را به تمسخر بگیریم. ا

آخرین اخبار گیشه