مختصات و الزامات آموزش و پرورش جدید

ارزش‌های دیر پای عدالت و رهایی و حریت، دیگر مورد تتبع معلمان و دانش‌آموزان قرار نمی‌گیرد و مسئله‌ای به عنوان آرمان جهان بدون استثمار و ستم، و جهان بدون فقر، جهل و بیماری در ذهن دانش‌آموزان شکل نمی‌گیرد.

آخرین اخبار گیشه