کمپین فرمایشی تخصص شماست جناب آشنا

یادتان هست که در اوج مذاکرات هسته‌ای، دولت کمپین دروغینی به راه انداخت و وزارت خارجه به نام هنرمندان پوستر طراحی کرد تا نشان دهد همه از برجام حمایت می‌کنند!؟

آخرین اخبار گیشه