قیمت مناسب و فوری طراحی سایت

اینفوگرافیک/ افزایش بی‌سابقه پایه پولی در دولت یازدهم بدون مسکن مهر

در دولت یازدهم پایه پولی به میزان ۸۵ هزار میلیارد تومان افزایش داشته است، افزایش بی‌سابقه پایه پولی در دولت یازدهم بر اثر اضافه برداشت بانک‌های خصوصی از بانک مرکزی بوده که به معنای دست درازی بانک‌های خصوصی به جیب مردم است.

آخرین اخبار گیشه