قیمت مناسب و فوری طراحی سایت

هزینه خروج از برجام برای ترامپ سنگین خواهد بود

تخت‌روانچی عنوان کرد: اگر ترامپ می خواهد از برجام خارج شود باید هزینه اش را بدهد و هزینه اش هم سنگین خواهد بود.

آخرین اخبار گیشه