قیمت مناسب و فوری طراحی سایت

ورزشی که حتی اصطلاحاتش هم فارسی است/ ز «نیرو» بُود مرد را راستی!

کالای ایرانی و تولیدات داخلی تا دلتان بخواهد وجود دارد. اما ورزش ایرانی را شاید کمتر بتوان یافت. ورزشی که حتی اصطلاحات ان هم ایرانی و به زبان فارسی باشد. اگر می خواهید با این ورزش ۲۵ ساله بیشتر اشنا شوید این گزارش را بخوانید.

آخرین اخبار گیشه