قیمت مناسب و فوری طراحی سایت

توصیه‌ای جدی به حجاج درباره لوازم بهداشتی و تجهیزات پزشکی

حجاج بیت الله الحرام در سفر معنوی حج لوازم و تجهیزات بهداشتی و پزشکی خاصی و شخصی نیاز دارند که می‌بایست از هم اکنون نسبت به تامین آن برای انتقال به عربستان تصمیمات مقتضی را بگیرند.

آخرین اخبار گیشه